Tallinna Balletikool. Lennud 1953–2003

Koostajad Ülle Ulla ja Aime Leis


Lendude kaupa Tallinna Balletikooli õpilasi tutvustav raamat. Illustreeritud fotodega. Pühendatud 50 aasta möödumisele 1. lennu lõpetamisest.

Koostajad Ülle Ulla ja Aime Leis
Toimetajad Kadi Herkül ja Reet Neimar
Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas
Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

Välja andnud Eesti Kutseliste Tantsijate Loomeliit ja Eesti Teatriliit, 2003