Ballett sajandivanuses "Estonias"

Aime Leis, Ülle Ulla

Selle raamatu koostamisel on soovitud meenutada ja jäädvustada eelmiste põlvkondade poolt tehtut ning samas täita kahekümneaastast valgustamata lünka "Estonia" balleti lähiminevikust. 1918. aastal, peaagu sajand tagasi, panid neli tantsijat - Rahel Olbrei, Lilian Looring, Emmy Holz ja Robert Hood - alguse "Estonia" balleti arenguloole. Ajavahemik 1918-2005 kätkeb endas paljude andekate, sellele kaunile elukutsele jäägitult pühendunud tantsijate, balletmeistrite, pedagoogide ja repetiitorite loomingut. Nii varasemast kui hilisemast loomingust on püütud anda panoraamset ülevaadet võimalikult erinevate osatäitjate, mitme esituskoosseisude tutvustamise kaudu.

Toimetanud Reet Neimar
Kujundanud Kersti Tormis
Registri koostanud Anne Saagpakk
Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas

Eesti Teatriliit 2006

Raamatu väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapitali Näitekunsti sihtkapital ja Eesti Rahvuskultuuri Fond