Liiga palju head teatrit. Teatrikirjutisi 1964-2005

Ülo Tonts

Lavastused ja arvustused, kaks ülevaadet teatrikirjutistest, muljed teatrireisidelt, teatrilood siit nurgast ja sealt nurgast.

Korrektor Tiina Lias
Nimeloend: Anne Saagpakk
Kujundaja Kersti Tormis
Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas

Eesti Teatriliit 2009

Raamatu väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapitali Näitekunsti sihtkapital