Näitleja tee

Mihhail Tšehhov

Kunst on kirjutada oma elulugu kolmekümne kuue aastasena, kui elu pole veel kaugeltki möödas, kui paljud hingeomadused alles hakkavad arenema ja tärkama teadvusest nagu eod, nagu tuleviku seemned. Ent kui neis idanevatest hingeomadustest on enam-vähem selge ettekujutus ja nende arengusuundadest mingi arusaamine või veelgi enam: kui inimene pooldab just seda arengusuunda, siis on võimalik visandada pilti oma elust, haarates seejuures mitte ainult minevikku ja olevikku, vaid ka ideaalis nähtavat tulevikku. Ärgu see ideaal teostugugi nii, nagu sa ootad, kuid õige pildi sellest, mida ennast vaatlev hing parajasti üle elab, annab see ometi.

(Mihhail Tšehhov)

Tõlkinud Riina Schutting
Toimetanud Virve Krimm
Kujundanud Kersti Tormis

Eesti Teatriliit 1996

Raamatu väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapitali Näitekunsti sihtkapital ja Eesti Kultuuri-ja Haridusministeerium