Näitlejatehnikast. Näitlejatreening

Mihhail Tšehhov, Jerzy Grotowski

Mihhail Tšehhovi ja Jerzy Grotowski kuulsus ei põhine niivõrd teoreetilistel kirjutistel, kuivõrd nende loomingul, Tšehhovi puhul näitlejana, Grotowski puhul lavastajana. Mõlemad olid sama meelt ühes: teater ei saa olla viljakas, kui ei tegelda pidevalt näitleja professionaalse alghariduse edasiarendamisega.

Tõlkinud Peeter Raudsepp

Eesti Teatriliit ja EMTA lavakunstikool 2008