Vajadus olla mõistetav. Kõne kui eneseväljendus. Arutlusi ja harjutusi

Martin Veinmann

On olukordi, kus inimene, sõltumata elukutsest, seisab üksi oma hääle ja kehaga teise inimese vastas, et midagi tõestada, paluda, tahta - igal juhul vajadusega olla mõistetav. Kõik selles raamatus käsitletu jääb märksõnade "valmisolek" ja "eesmärk" piiridesse. Valmisolek kõnelemiseks sisaldab võrdselt tahet, keha ärkvelolekut ja "lihasvilumust". Eesmärgi selgus ja olulisus annavad meie kõnele mõtte. Eesmärgi täitumine saab võimalikuks vaid siis, kui meie kõne jõuab kuulajani. Sellest see raamat.

Toimetanud Mall Põldmäe
Kujundanud Mari Kaljuste
Küljendanud Ulvi Lahesalu
Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas

Eesti Teatriliit 2001

Raamat on läbi müüdud!