Abi liikmele

TOETUSED

Liidu liikmel on võimalus taotleda isikliku avalduse alusel tervisetoetust ning tema lähedastel matusetoetust.

Tervisetoetuse saamiseks tuleb esitada avaldus Eesti Teatriliidule. Toetuse saamiseks peab Teatriliidu liikmemaks olema tasutud.

Tervisetoetuse taotlemise kord.
Tervisetoetuse taotlemise kord Seenioride Ühenduse liikmetele.

Matusetoetust makstakse lahkunud Teatriliidu liikme lähedastele. Selle taotlemiseks tuleb esitada Teatriliidule kas avaldus või matusekulu arve. Matusetoetuse maksimaalne määr on 205 eurot.

Lisainfo e-posti aadressil triin@teatriliit.ee.

______________________________________________________________________________________________________________

ÕIGUSABI

Õigusnõunik Haldi Ojamaa nõustab kõiki Teatriliidu liikmeid kõikides tööalastes küsimustes, aitab koostada nii teatrisiseseid kui ka erialaliitude lepinguid. Juristi nõuanded on liidu liikmetele tasuta.

Täpsem info ja vastuvõtuaja kokkuleppimine: 5395 3866, haldi@teatriliit.ee.