Juristi nõuanded

Teatriliidu jurist Haldi Ojamaa vastuvõtuaeg on neljapäeviti 15.30-17.30. Eelregistreerimine telefonil 646 4512.

Töölähetusest (PDF)
Tööohutuse seadusest (PDF)
Katseaja kohaldamine ja töölepingu lõpetamine katseajal (PDF)
Töölepingu lõpetamine (PDF)
Üleminekust uuele töölepingule (PDF)
Võlaoigusseaduse, sh tööõiguse, olulised põhimõtted (PDF)
Kollektiivleping (PDF)
Loovisikute tegustemisvormid FIE. MTÜ või OÜ-na (Guido Viik) (PDF)
Töötukassa ja ravikindlustus (DOC) (Haldi Ojamaa)
Teatrites tõusetunud probleemidest uue Töölepinguseaduse rakendamisel (Haldi Ojamaa) (DOC)