Karjäärinõustamine teatritöötajatele

Kõigil teatrierialade töötajatel on võimalus tulla alates märtsist individuaalsele karjäärinõustamisele.

Karjäärinõustamine toetab inimese sisemiste ressursside leidmist töömuutustega toimetulekuks ning oskust seada eesmärke ja kavandada oma tööalast arengut. Karjäärinõustaja peamine ülesanne on pakkuda tööelu harjumuspäraseks kujunenud vaatele eri perspektiive. Nii et hetkelisest sundseisust saaksid uued inspireerivad algused, võimaluste virvarrist settiksid välja konkreetsed tegevused ja hirm tundmatu ees muutuks uudishimuks peagi tuttavaks saava vastu.

Enamlevinud teemad, millega täiskasvanud karjäärinõustamisele tulevad:
 • karjääripööre;
 • enda parem tundmaõppimine;
 • muudatustega toimetulek;
 • rahulolematus tööga, uute ülesannete otsimine;
 • tööelu alustamine pärast õpinguid;
 • tööturule naasmine pärast eemalolekut;
 • tervislikud või ealised põhjused takistavad senise tööga jätkamist;
 • avarama pildi loomine tööturul toimuvast;
 • erinevate õppimis- ja enesetäiendusvõimalustega tutvumine.
Karjäärinõustamisele tulekuks on kaks võimalust:
 • Võib leppida kokku endale sobiva aja tulekuks Eesti Töötukassa Karjäärikeskusesse (Tartu mnt 85).
 • Võib tulla nõustamisele ühel kindlal esmaspäeval kuus Eesti Teatriliidu majja. Järgmine kohtumine Teatriliidus toimub 16. novembril. Järgmistest aegadest antakse teada Teatriliidu kodulehel vähemalt kuu ette.

Mõlemal juhul kontakteeruge palun Monika Lariniga monika.larini@tootukassa.ee täpse aja kokkuleppimiseks. Oleks hea, kui kohtumine Teatriliidus lepitakse kokku hiljemalt nädal ette. Nõustamine kestab umbes tunni. Juhul, kui teemad kujunevad ajamahukamaks või soovitakse teha ka teste, lepime kokku täiendava kohtumise.

Monika Larinil on pikaajaline töökogemus teatrivaldkonnas. Uuel karjäärikeerul viis süvendatud huvi töösuhete vastu teda õppima organisatsioonikäitumist Tallinna Ülikoolis ja nõustamisalastele õpingutele Tartu Ülikooli psühholoogiaosakonnas. Monika Larini töötab karjäärinõustajana Eesti Töötukassas.

Töötukassa karjäärinõustamine on Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel kõigile Eesti residentidele tasuta.