Eesti teatrilugu • Eesti NSV loominguliste liitude juhatuste ühispleenum. 1988.
 • Eesti NSV Teatriühingu VII ja Eesti Teatriliidu asutav kongress. Ettekanded, sõnavõtud, otsus. 1987.
 • Ülevaade Eesti NSV Teatriühingu tegevusest 1982-1986: materjal ETÜ VII kongressiks. 1987.
 • "Estonia" lauluteatri rajajaid. (Koostanud Vilma Paalma, Uno Heinapuu, Merike Vaitmaa.) 1981. 
 • Ülevaade Eesti NSV Teatriühingu tegevusest 1977-1981: materjal ETÜ VI kongressiks. 1982.
 • Leo Kalmet. Pool sajandit teatriteed. (Kaasautor Lilian Kirepe; väljaandja Eesti Raamat), 1982.
 • Ants Lauter. Käidud teedelt: Mälestusi ja sõnavõtte. (Koostanud Helvi Einas, Karin Kask ja Lea Tormis. Väljaandja Eesti Raamat) 1982.
 • Ants Lauter. Käidud teedelt: Artikleid. (Väljaandja Eesti Raamat) 1979.
 • L. Koidula nim. Pärnu Draamateater. 1978.
 • Ülevaade Eesti NSV Teatriühingu tegevusest 1973-1976: materjal ETÜ V kongressiks. 1977.Albert Üksip. Mälestused. (Väljaandja Eesti Raamat).1975.
 • Eesti NSV Teatriühing 1969-1973: materjal ETÜ IV kongressiks. 1975.
 • Ants Päiel. Ülevaade Eesti NSV Teatriühingu tegevusest 1969-1972: materjal ETÜ IV kongressiks (ka vene keeles). 1973.
 • Rahvateatrid 1957-1970. 1973.
 • L. Koidula nim. Pärnu Draamateater. Pärnu teater 1875-1972. 1974.
 • Rakvere Teater (ka vene keeles). 1974.
 • Ants Päiel. Ülevaade Eesti NSV Teatriühingu tegevusest 1966-1968: materjal ETÜ III kongressiks. 1969.
 • Eesti NSV Teatriühing (vene keeles). 1967.
 • Karin Kask. V. Kingissepa nim. Tallinna Riiklik Akadeemiline Draamateater. 1966.
 • Eesti NSV Teatriühing 1962-1965. Aruanne ETÜ II kongressile. 1965.
 • Meie teatrites. (Koondkavad.) 1965.
 • Teater täna. Fotoalbum (ka inglise ja vene keeles). 1965.
 • Teatri-, kino- ja televisioonikunstnike tööde näitus. 1963.
 • Kunstiansamblid Suure Isamaasõja päevil. 1963.
 • Eesti NSV Teatriühing (ETÜ I kongress). 1962.
 • Eesti NSV Riiklik Nukuteater 1959/60. 1960.
 • Eesti nõukogude teater 1940-1960. 1960.
 • Eesti NSV Riiklik Nukuteater (vene keeles). 1958.
 • Lea Tormis. III Balti teatrikevad. 1958.
 • Teatrikevad 1957. 1957.
 • Eesti NSV Teatrid. Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 40. aastapäevale pühendatud teatrite ja muusikakollektiivide festival. 1957.
 • Alma Vaarman, Jaan Kross. Tallinna proletaarse teatri ajaloost. 1957.
 • Teatridekaad Tallinnas 1956. 1956.