Palgaläbirääkimised

Talo ja Vabariigi valitsuse läbirääkimised

Ühiste kavatsuste protokoll valitsusega kollektiivlepingu sõlmimiseks 2013. aasta töötasu alammäära kohta.

TALO ja vabariigi valitsuse palgaläbirääkimiste kronoloogia alates 2001. aastast.
Kultuuriministeeriumi ja TALO vahel 13. 09.2010 sõlmitud ühiste kavatsuste protokoll.

2009. aastal tehtud ettepanekud kultuuriminister Laine Jänesele teatrite rahastamiseks 2010. aastaks.

Kokkusaamine ministeeriumis Laine Jänesega 25. november 2009.

Etendusasutuste Liidu ja Teatriliidu kiri kultuuriminister Laine Jänesele juulis 2009.

TALO ja Teatriliidu pöördumine minister Laine Jänese poole kultuuri finantseerimise ja kultuuritöötajate palkade osas.

2009 TALO ja valitsuse palgaläbirääkimiste protokoll.

Laine Jänese vastus TALO palganõudmistele 2009. aastaks.

Teatriliidu kiri kultuuriminister Laine Jänesele ettepanekutega alustada palgaläbirääkisimis 2009. aastaks, sõlmida kolmepoolne palgakokkulepe ministeeriumi, teatriliidu ja EETEAL'i vahel ning töötada välja palgamaatriks teatritöötajate palkade osas.

2008 TALO ja kultuurministri palgaläbirääkimiste protokoll 2008. aastal.

Teatriliidu ettepanekud kultuuriminister Laine Jänesele 2009. aastaks.

Teatriliidu kiri kultuuriminister Laine Jänesele 2008. aasta palgaläbirääkimisteks.

TALO 2007. aasta pöördumine Riigikogu fraktsioonide poole palga alammäärade tõstmise ja palgatõusu katteallikate osas 2008. aastaks.

TALO ja Eesti Teatriliidu kiri peaminister Andrus Ansipile, sotsiaalminister Ivari Padarile kultuuritöötajate palkade ja kultuuri finantseerimise osas.

2007. aasta palgatingimuste ja palga alammäära kokkulepe TALO ja Vabariigi Valitsuse vahel.

Muud dokumendid, ettepanekud ja projektid

Palgamaatriks. Eesti teatritöötajate palgaastmete süsteem. Projekt. Kuuluks lisana teatritöötajate kollektiivlepingu juurde. Koostajad Rein Oja, Sirli Bergström, Rein Neimar. Süsteem kindlustab kindla palgaalammäära ning jätab tööandjale vabaduse vastavalt töötulemustele suurendada või vähendada töötasusid. Garanteeritud on teatud ametikoha minimaalne töötasu. Esile on toodud ka palgatõusu võimalused. Palgaastmete süsteem on aluseks AITA tegeliku väärtuse arvutamisele ning see oleks aluseks riigieelarvest teatritele toetuse määramise arvestamisel. (Eeskujuks on võetud Soome teatritöötajate palgaastmete süsteem ja Toivo Roosimaa, UNIVERSITASe esimehe koostatud palgamaatriks).