Palgaläbirääkimised

 • Kultuuriministeeriumi ja TALO ühiste kavatsuste kokkulepe (13.12.2022)
 • Kultuuriministeeriumi ja TALO ühiste kavatsuste kokkulepe (17.12.2021)
 • Kultuuriministeeriumi ja TALO ühiste kavatsuste kokkulepe (27.12.2018)
 • Kultuuriministeeriumi ja TALO ühiste kavatsuste kokkulepe (02.01.2018)

 • Kultuuriministeeriumi ja TALO ühiste kavatsuste kokkulepe (21.12.2016)

 • Kultuuriministeeriumi ja TALO ühiste kavatsuste kokkulepe (08.12.2015)

 • Kultuuriministeeriumi ja TALO ühiste kavatsuste kokkulepe (09.12.2014)

 • Kultuuriministeeriumi ja TALO kokkulepe (25.09.2013)

 • Kultuuriministeeriumi ja TALO ühiste kavatsuste protokoll (07.10.2012)

 • Kultuuriministeeriumi ja TALO ühiste kavatsuste protokoll (13.09.2010)

 • 2009. aasta palgatingimuste ja palga alammäära läbirääkimiste protokolliline otsus (18.12.2008)

 • TALO ja kultuuriministri palgaläbirääkimiste teemalise kohtumise protokolliline otsus (26.02.2008)

 • 2007. aasta palgatingimuste ja palga alammäära kokkulepe (22.12.2006)

Muud dokumendid, ettepanekud ja projektid
Palgamaatriks. Eesti teatritöötajate palgaastmete süsteem. Projekt. Kuuluks lisana teatritöötajate kollektiivlepingu juurde. Koostajad Rein Oja, Sirli Bergström, Rein Neimar. Süsteem kindlustab kindla palgaalammäära ning jätab tööandjale vabaduse suurendada või vähendada töötasusid töötulemuste põhjal. Garanteeritud on teatud ametikoha minimaalne töötasu. Esile on toodud ka palgatõusu võimalused. Palgaastmete süsteem on aluseks AITA tegeliku väärtuse arvutamisele, mis oleks aluseks riigieelarvest teatritele toetuse määramise arvestamisel. (Eeskujuks on võetud Soome teatritöötajate palgaastmete süsteem ning Toivo Roosimaa, UNIVERSITASe esimehe koostatud palgamaatriks).