Kutsekomisjoni koosseis

Tööandjate esindajad
 • Raivo Põldmaa – Tallinna Linnateatri direktor, Eesti Etendusasutuste Liidu esimees 
 • Taivo Pahmann – Rahvusooper Estonia tehnikadirektor 
 • Toivo Kaev – Eesti Draamateatri lavastusteenistuse juht    
 • Ene-Liis Semper – NO99 kunstiline juht, kunstnik, lavastaja 
 • Roland Leesment – Endla teatri direktor 
 • Joonas Tartu – NUKU teatri juht

Töötajate / erialaspetsialistide esindajad
 • Anton Kulagin – valgustaja ja lavameistri kutsestandardite koostaja. Sooritanud valguskunstniku ja lavameistri kõrgema taseme kutseeksamid. Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse liige.
 • Tauno Makke – Eesti Draamateatri heli- ja videoala juhataja, Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse juhatuse aseesimees. 
 • Liina Unt – Endla teatri peakunstnik. Kutsestandardite koostaja, mitme kutseeksami komisjoni liige, olnud õppejõuks ja koordinaatoriks TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonnas. Töötanud vabakutselise teatrikunstnikuna peaaegu kõigis Eesti teatrites, tunneb erinevate teatrite lavatehnilisi võimalusi, lavatehnika ja tehniliste töötajate erialalist taset. 
 • Margus Vaigur – valguskujunduse spetsialist ja valguskunstnik, kutsestandardite koostaja, eksamikomisjonide liige.
 • Maret Kukkur – vabakutseline lavastuskunstnik, kutsestandardite koostaja, eksamikomisjonide liige. Teatri tehniliste töötajate kollektiivlepingu koostajaid.
 • Pille Jänes (varuliige) – vabakutseline lavastuskunstnik, kutseeksamikomisjonide liige.
 • Peeter Raudsepp – lavastaja. Eesti Teatriliidu juhatusse kuulununa peab oluliseks tehniliste töötajate kvalifikatsiooni tõstmist, nende töötasu vastavusse viimist kõrgharidusega näitlejate, lavastajate jt esitajate töötasu miinimumnõuetega.
 
Koolitajate esindajad
 • Eve Komissarov – TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti visuaaltehnoloogia programmijuht ja Ugala teatri kunstnik-dekoraator, Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse esimees. 
 • Lilja Luhse-Blumenfeld – Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia osakonna juhataja, vabakutseline lavastuskunstnik, kutseeksamikomisjonide liige.
 • Elen Lotman – TLÜ Balti Filmi- ja Meediakooli filmikunsti õppejõud, operaator. Peab oluliseks erialaste põhioskuste ühtlustamist teatri- ja filmivaldkonna vahel.

Kutsekoja esindaja

Muud osapooled