Õppekirjandus

 • Anatoli Efros. „Lavastaja kutse. Valimik kirjutisi teatrist“ (Koostanud ja vene keelest tõlkinud Ingo Normet). 2014.
 • Jaan Mikkel. Lavast ja lavatehnikast. 2012.
 • Ingo Normet Ujuda selles jões. Teatrikooli aabits. 2011. 
 • Mihhail Tšehhov Näitlejatehnikast. Jerzy Grotowski Näitlejatreening. 2008. 
 • Patsy Rodenburg. Näitleja kõneleb. Hääl ja esitaja. 2008.
 • Yoshi Oida, Lorna Marshall. Nähtamatu näitleja. (Eessõna: Peter Brook). 2007. 
 • Oxfordi illustreeritud teatriajalugu. (Tõlgitud väljaandest: The Oxford Illustrated History of Theatre. Edited by John Russell Brown. Oxford University Press, 1995. Tõlkijad Anne Lange, Ilona Kolberg, Piret Kruuspere, Kristjan Jaak Kangur. Koos EMTA Lavakunstikooliga) 2007.
 • Ljudmila Kirš, Tamara Kõrreveski. Klassikalise tantsu metoodika. Algõpetus, I poolaasta. 2006.
 • Martin Veinmann. Vajadus olla mõistetav. (2. trükk.) 2005.
 • Konstantin Stanislavski. Eetika. (Tõlkinud Felix Moor, 1952. Täiendatud ja redigeeritud väljaanne.) 2005.
 • Jerzy Grotowski. Tekstid aastatest 1965-1969. (Tõlkinud Hendrik Lindepuu.) 2002.
 • Martin Veinmann. Vajadus olla mõistetav. Kõne kui eneseväljendus. Arutlusi ja harjutusi. 2001.
 • Lyn Oxenford. Mängides ajaloolisi näidendeid. (Tõlkinud Ülo Vihma. Koos EMA Kõrgema Lavakunstikooliga.) 1999.
 • Eugenio Barba. Paberlaevuke. Sissejuhatus teatriantropoloogiasse. (Tõlkinud Mati Unt) 1999.
 • Mihhail Tšehhov. Näitleja tee. (Tõlkinud Riina Schutting). 1996
 • Robert Cohen. Näitlemisvägi: sissejuhatus näitlemisse. Tõlkinud Mall Klassen ja Jaak Rähesoo. 1993.
 • Peter Brook. Nihkuv vaatepunkt. Tõlkinud Meelike Palli. 1993.
 • Fritz Matt. Lavapilt. 1990.
 • Laulumetoodika ajalugu I, II. (Koostanud Alice Roolaid, Ester Lepa, Ludmilla Issakova.) 1989.
 • Merle Karusoo. Mida on õpetanud Voldemar Panso. 1980. (Sarjast Teater ja kool. Koos ENSV Haridusministeeriumi ja Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudiga.)
 • Teater ja kool V. 1978.
 • Vello Kõllu. Ballett. (Teater ja kool IV.) 1977.
 • Nüüdisteater õppuri pilguga. 1976.
 • Teater ja kool III. 1975.
 • Teater ja kool II. 1974.
 • Teater ja kool. 1972.
 • Maria Knebel. Sõna näitleja loomingus. 1965.
 • Voldemar Haas, Kiira Odamus. Lava ja lavatehnika sõnaraamat. 1964.
 • Voldemar Peil. Lava kujundamine. 1955.
 • David Tunkel. Näitejuhi töö osatäitjatega. 1953.
 • Tatjana Šuhmina. Grimm. 1953.
 • Nikolai Abalkin. K. S. Stanislavski loomingulisest meetodist. 1952.
 • Konstantin Stanislavski. Eetika. 1952