Liikmeks astumine

Teatriliidu liikmeks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud Teatriliitu kuuluvate erialaliitude ja ühenduste ning etendusasutuste või nende osakondade kaudu, samuti erialase kõrghariduse või erialase kutsetunnistusega isikud, kes tunnustavad Teatriliidu põhikirja.

Teatriliidu liikmeks astumiseks esitatakse kirjalik avaldus ning täidetud isikukaart, kas e-posti teel, posti teel (Uus tn 5, Tallinn 10111) või isiklikult.