Liikmeks astumine

Teatriliidu liikmeks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud Teatriliitu kuuluvate erialaliitude ja ühenduste ning etendusasutuste või nende osakondade kaudu, samuti erialase kõrghariduse või erialase kutsetunnistusega isikud, kes tunnustavad Teatriliidu

põhikirja.

Teatriliidu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus ja täidetud isikukaart kas e-posti teel, tavaposti teel (Uus 5, 10111 Tallinn) või isiklikult.