Teatrimõte

 • Anatoli Efros. „Lavastaja kutse. Valimik kirjutisi teatrist“ (Koostanud ja vene keelest tõlkinud Ingo Normet). 2014.
 • Sariväljaanne Teatrielu
 • Natalja Krõmova. Kas te armastate teatrit? Artikleid ja arvamusi. Koostanud Lea Tormis. 2010.
 • Ülo Tonts. Liiga palju head teatrit. Teatrikirjutisi 1964-2005. 2009.
 • Konstantin Stanislavski. Eetika. (Tõlkinud Felix Moor, 1952. Täiendatud ja redigeeritud väljaanne.) 2005.
 • Vahur Linnuste. Uued tuuled teatris. Ühiskonnaarengu mõjutamise võimalus. 2004.
 • Teatri-raamat. Faksiimile-väljaanne. (Järelsõna: Lea Tormis. Esitrükk: Tartu, Noor-Eesti Kirjastus, 1913) 2002.
 • Jerzy Grotowski. Tekstid aastatest 1965-1969. (Tõlkinud Hendrik Lindepuu) 2002.
 • Eugenio Barba. Paberlaevuke. Sissejuhatus teatriantropoloogiasse. (Tõlkinud Mati Unt) 1999.
 • Mihhail Tšehhov. Näitleja tee. (Tõlkinud Riina Schutting). 1996.
 • Peter Brook. Nihkuv vaatepunkt. Tõlkinud Meelike Palli. 1993.
 • Johannes Semper. Teater iseseisva kunstialana. (Koostanud Lilian Vellerand. Väljaandja: Eesti Raamat.) 1992.
 • Nigol Andresen. Hommikust keskööni. (Valik teatriartikleid.) 1982.
 • Valdeko Tobro. Teater ja film. (Koostanud Ivika Sillar. Väljaandja Eesti Raamat) 1982.
 • Merle Karusoo. Mida on õpetanud Voldemar Panso. 1980. (Sarjast Teater ja kool. Koos ENSV Haridusministeeriumi ja Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudiga.)
 • Voldemar Panso. Teatriartikleid. (Koostanud Endel Link. Väljaandja Eesti Raamat) 1980.
 • Ants Lauter. Käidud teedelt: Artikleid. (Väljaandja Eesti Raamat) 1979.
 • Sergei Levin. Valik teatriartikleid. (Koostanud Lilian Vellerand.) 1978.
 • Konstantin Stanislavski. Eetika. 1952