Kas te armastate teatrit?

Koostanud Lea Tormis

Käesolev raamat "Kas te armastate teatrit? Artikleid ja arvamusi" tutvustab tõlkevalikut vene teatriteaduse ja -kriitika silmapaistva esindaja Natalja Krõmova (1930–2003) kirjutatust. Eesti vanem ja keskmine teatrirahva põlvkond mäletab veel elavaid kokkupuuteid temaga, tema sõnavõtte siinsetel konverentsidel, tema artikleid ja intervjuusid. Natalja, paljude eesti teatrinimeste jaoks lihtsalt Nataša Krõmova parimad kirjutised tekitavad tunde, nagu oleksime tema vahendatut oma silmaga näinud.
Krõmova oli üks esimesi, kes 1960. aastatel hakkas kriitikažanris kõnelema enda nimel – tehes seda erksa ühiskondliku närvi ja kunstitajuga. Kriitikuna ei kartnud ta suhtlemist teatripraktikutega, kuid valdas samas teatrimaailma diplomaatiat. Tema fenomeni oluline põhi oli vaba vaimu inimlik ehtsus. Talle oli omane vene teatriteaduse koolkonna oskus tabada kiiresti, ühe vaatamiskorra pealt ära lavastuse või rolli tuum, teema, atmosfäär ning võime rääkida sellest kohe huvitavalt ja detailselt, anda adekvaatset tagasisidet. Natalja Krõmova loomepärandist on koostatud 3-köitelise kaunis kogumik "Имена" ("Nimed"), Moskva 2005), mille toel sündis ka käesolev eestikeelne valimik.

Koostanud Lea Tormis
Toimetanud Piret Kruuspere
Kujundanud Mari Kaljuste
Küljendanud Ulvi Lahesalu
Tehniline toimetamine, korrektuur ja nimeloend Anne Saagpakk
Natalja Krõova eestikeelsete publikatsioonide loend: Tiina Ritson
Fotode valik: Kristiina Garancis
Fotod: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas
Raamatu väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapitali Näitekunsti Sihtkapital.

Eesti Teatriliit 2010