Žüriid


Auhindade nominendid ja laureaadid valivad välja žüriid, kelle on määranud Teatriliidu juhatus. Aasta parima lavastuse auhinna ning Reet Neimari nimelise kriitikapreemia laureaadi valib Teatriliidu juhatus.

Teatriliidu juhatus on 6-12 liikmeline (aastatel 2008-2010 on juhatus 12-liikmeline) ning selle liikmed valib salajasel hääletusel Teatriliidu Volikogu. Volikogu moodustatakse Teatriliidu peakoosolekul (toimub vähemalt 1 kord nelja aasta jooksul) liitude, ühenduste ja osakondade poolt esitatud kandidaatidest; volikogusse kuulub vähemalt üks esindaja igast liidust, ühendusest ja osakonnast. Teatriliidu juhatuse esimehe valib Peakoosolek.

Teatriliidu juhatus valib liikmed 13 erinevasse žüriisse, kes aasta jooksul vaatavad erinevaid lavastusi ja jälgivad Eesti teatrimaastikku enda žürii töö spetsiifikast lähtudes.

Kõigil erialaliitudel, teatritel jms teatriga seotud organisatsioonidel ning eraisikutel on õigus esitada kandidaate žüriiliikmete kohale iga aasta jaanuari teise nädala alguseks. Teatriliidu juhatuse jaanuarikuisel koosolekul hääletab žürii esitatud kandidaatide hulgast kõikidesse žüriidesse liikmed ning varuliikmed. Seejärel palub Teatriliidu esindaja valitud inimestel žürii töös osaleda. Kui eelistatud žüriiliige vastab eitavalt, valitakse nimekirjas järgmine. Žürii esimehe määrab Teatriliidu juhatus.