Karjäärinõustamine liikmetele

Kõigil Eesti Teatriliidu liikmetel on võimalik osaleda tasuta karjäärinõustamisel.

Nõustaja juurde tulekuks võib olla erinevaid põhjusi. On inimesi, kelle jaoks karjäärinõustaja on eeskätt praktilise info jagaja olukordades, kus on vaja tööturul, õppimisvõimalustes või vahel ka kultuuriruumis navigeerimise oskust.

Vahel on vaja nõustajat kui tööandja ootusi tundvat toimetajat portfooliote, elulookirjelduste ja motivatsioonikirjade viimistlemiseks või treeningupartnerit tööintervjuude simuleerimisel.

Sageli jõuavad inimesed nõustamisruumi sooviga leida nõustajas professionaalset teekaaslast, kes aitab töistest muutustest liitlase teha või seni abstraktsel ettekujutusel isiklikust töömaailmast reaalseks eesmärgiks sõnastuda ja selle saavutamiseks tegevuskava luua.

Karjäärinõustamisele tulekuks on kolm võimalust:
  • Võib leppida kokku sobiva aja veebikohtumiseks.
  • Võib leppida kokku sobiva aja silmast silma kohtumiseks Tallinnas Köleri tänaval asuvas nõustamistoas.
  • Võib leppida kokku silmast silma kohtumise ühel kindlal esmaspäeval kuus Eesti Teatriliidu majas. Järgmine kohtumine Teatriliidus toimub 15. märtsil. Järgmistest aegadest antakse teada Teatriliidu kodulehel vähemalt kuu ette.
Soovi korral kontakteeruge palun nõustaja Monika Lariniga aadressil monika@larini.eu täpse aja ja viisi kokkuleppimiseks. Nõustamine kestab umbes tunni. Juhul, kui teemad kujunevad ajamahukamaks või soovitakse teha ka teste, lepitakse kokku täiendav kohtumine.

Monika Larinil on pikaajaline töökogemus teatrivaldkonnas. Uuel karjäärikeerul viis süvendatud huvi töösuhete vastu teda õppima organisatsioonikäitumist Tallinna Ülikoolis ja nõustamisalastele õpingutele Tartu Ülikooli psühholoogiaosakonnas. Nõustajal on karjäärinõustaja kutsetunnistus.