Liikmele

PÕHIKIRI
_______________________________________________________

LIIKMEMAKS TEGEVLIIKMELE

Teatriliidu liikmemaks on tegevliikmele 1% sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust, kuid

mitte vähem kui 66 eurot aastas (5,5 eurot kuus).

Liikmemaksu tuleb tasuda iga kuu või vähemalt kord kvartalis. Kui aasta on lõppenud, muutub tasumata liikmemaks võlgnevuseks, mille tulemusel kaotab liige õiguse liikmesoodustustele ja tema rahalisi taotlusi ei rahuldata. Kui võlgnevuse pikkus on rohkem kui 12 kuud ja liige pole taotlenud tasumise tähtaja pikendamist, on Teatriliidul õigus liige välja arvata.

Teatritöötajal tuleb esitada liikmemaksu tasumiseks kirjalik avaldus teatri raamatupidajale, kes arvestab liikmemaksu iga kuu töötasust. Kui liige töötab mujal teatrivaldkonnas töö- või muu võlaõigusliku lepinguga (õppejõud, muuseumitöötajad jt), tuleb tasuda Teatriliidu liikmemaksu samuti 1% sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust.

Vabakutselised liikmed, kes kuuluvad Eesti Näitlejate Liitu või Eesti Lavastuskunstnike Liitu, tasuvad Teatriliidu liikmemaksu oma erialaliidu arvelduskontole koos erialaliidu liikmemaksuga ja vastava selgitusega.

Vabakutselised liikmed, kes kuuluvad Eesti Balletiliitu, Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendusse või üksnes Teatriliitu, tasuvad Teatriliidu liikmemaksu Teatriliidu

arvelduskontole. Selgitusse tuleb märkida nimi ja periood, mille eest tasutakse.

Liikmemaksu on võimalik vähendada isikliku motiveeritud avalduse alusel kuni 50

euroni aastas. Liikmemaksu soodustust antakse ühe avalduse põhjal kuni aastaks, soodustust võib taotleda korduvalt.

Lapsehoolduspuhkusel olijad vabastatakse liikmemaksust avalduse alusel kuni tööle asumiseni või lapse 3-aastaseks saamiseni. Avaldus tuleb esitada nii oma erialaliidule (mittekuulumisel otse Teatriliidule) kui ka teatri raamatupidajale.

LIIKMEMAKS SEENIORLIIKMELE

Mittetöötavate seeniorliikmete (k.a mittetöötavate väljateenitud aastate pensionäride) Teatriliidu liikmemaks on 12 eurot aastas, mis tuleb tasuda sama aasta lõpuks.
70-aastased ja vanemad liikmed on liikmemaksust vabastatud.

_______________________________________________________
Eesti Teatriliidu ak EE691010022002583001 (SEB)
Eesti Näitlejate Liidu ak EE372200221005110800 (Swedbank)
Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu ak EE311010220245860228
Eesti Lavastuskunstnike Liidu ak EE971010220195219220

NB! Liikmemaksu küsimustes palun pöörduge oma liidu raamatupidaja poole:
  • Eesti Teatriliidu raamatupidaja Annika Visnapuu, annika@teatriliit.ee, 5661 7396.
  • Eesti Näitlejate, Lavastajate ja Lavastuskunstnike Liidu raamatupidaja Krista Laal, kristalaal@hot.ee, 5629 9557.
_______________________________________________________

TEATRILIIDU LIIKMEKAART

Teatriliidu liikmekaarti on võimalik taotleda kõigil Teatriliidu liikmetel. Selleks tuleb saata oma dokumendifoto elektrooniliselt aadressile triin@teatriliit.ee või tuua see Teatriliitu (Uus 5). Liikmekaart maksab 5 eurot, ülekanne tuleb teha Teatriliidu arvelduskontole,

lisades selgitusse oma nime ja märksõna "liikmekaart".

Liikmekaardi alusel on võimalik saada Eesti teatritesse soodustusi piletihindadele. Tingimused on kirjas Eesti Teatritöötajate kollektiivlepingu Lisas 1. Täpsemat infot

soodustuste kohta leiate siit.

Rahvusvahelise Teatriorganisatsiooni ITI liikmena annab kaart võimaluse saada igakülgset võimalikku abi ITI keskust omavates riikides.

_______________________________________________________
TOETUSED

Teatriliidu liikmetel on võimalus taotleda tervisehüvitist ja matusetoetust.

Tervisehüvitise saamiseks tuleb esitada Teatriliidule avaldus koos kuludokumentidega.

Hüvitise saamiseks peab olema olnud Teatriliidu liige vähemalt aasta. Samuti peab olema tasutud Teatriliidu liikmemaks.

Tervisehüvitise taotlemise kord

Lisainfo e-posti aadressil  triin@teatriliit.ee.

Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali rahalisel toel hoolitseb Teatriliit teatriinimeste matusepaiga eest Metsakalmistul. Metsakalmistule maetakse Teatriliidu

liikmeid, kui sugulased avaldavad selleks soovi.

Matusetoetust makstakse lahkunud Teatriliidu liikme lähedastele. Selle taotlemiseks tuleb esitada Teatriliidule avaldus või matusekulu arve. Matusetoetuse ülemmäär on 205 eurot.

Lisainfo e-posti aadressil riinaviiding@teatriliit.ee.

_______________________________________________________

ÕIGUSABI

Õigusnõunik Thea Rohtla nõustab Teatriliidu liikmeid kõikides tööküsimustes ning aitab koostada nii teatrisiseseid kui ka erialaliitude lepinguid. Juristi nõuanded on Teatriliidu

liikmetele tasuta.

Vastuvõtuaeg E kl 15.00–16.30

Lisainfo: 5687 9909,  thea@rohtlalaw.ee

_______________________________________________________

Eesti teatritöötajate kollektiivleping

Eesti Teatriliit ja Eesti Etendusasutuste Liit on sõlminud kollektiivlepingu, mis hõlmab töötajaid, kelle töösuhe on vormistatud töölepinguga. Kollektiivlepingus on käsitletud palga,- töö- ja puhkusetingimusi, tööaega, teatri tootjaõigusi ja loomingulise koosseisu autoriõigusi, uuslavastuste ettevalmistamise korda, usaldusisikute kohustusi ja õigusi

ning läbirääkimiste, konsulteerimise ja informeerimise korda.

Kollektiivlepinguga saab tutvuda siin.

_______________________________________________________

Teatriliidu maja

Teatriliidu majas on kaks saali, kus on võimalik korraldada koosolekuid, seminare, näitusi, lavastuste proove ja võimaluse korral ka etendusi. Alumise korruse banketisaalis

esitletakse raamatuid ja plaate, korraldatakse näitusi ning peetakse tähtpäevi.

Lisainfo e-posti aadressil triin@teatriliit.ee.

______________________________________________________

Koolimäe loomemaja ja Laheküla puhkemaja

Teatriliidul on Lääne-Virumaal Laheküla puhkemaja ja Koolimäe loomemaja, viimases

on võimalik korraldada ka seminare, töötube ja proove.

Laheküla puhkemaja töötab juunist septembrini, Koolimäe loomemaja aasta ringi.