Liikmele

PÕHIKIRI
_______________________________________________________

LIIKMEMAKS TÖÖTAVALE LIIKMELE


Teatriliidu aastamaks on 1% sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust, kuid mitte vähem kui 57,60 eurot aastas (4,80 eurot kuus).

Aastamaks tuleb tasuda sama aasta jooksul. Aasta lõppedes muutub maksmata maks võlgnevuseks. Võlgu olevad liikmed kaotavad õiguse liikmesoodustustele ning nende rahalisi taotlusi ei rahuldata. Kui võlgnevuse pikkus on üle 12 kuu ning liige pole taotlenud tähtaja pikendamist, on liidul õigus liige välja arvata. 

Liikmemaksu on võimalik vähendada isikliku motiveeritud avalduse alusel kuni 45,60 euroni aastas.

Teatritöötajad peavad liikmemaksu tasumiseks tegema kirjaliku avalduse teatri raamatupidajale. Vabakutselised, kes kuuluvad Eesti Näitlejate Liitu, Eesti Lavastajate Liitu ja Eesti Lavastuskunstnike Liitu, tasuvad oma Teatriliidu maksu ise oma erialaliidu kontole koos erialaliidumaksu ning vastava selgitusega. Inimene, kes teatris ei tööta ning erialaliitu ei kuulu, tasub Teatriliidu maksu Teatriliidu kontole. Selgitusse tuleb märkida nimi ja periood, mille eest makstakse.      

Lapsehoolduspuhkusel olijad vabastatakse liikmemaksust avalduse alusel kuni tööle asumiseni või lapse 3-aastaseks saamiseni. Avaldused tuleb teha nii oma erialaliitu (mittekuulumisel otse Teatriliitu) kui teatri raamatupidamisele.


LIIKMEMAKS MITTETÖÖTAVALE SEENIORLIIKMELE

Mittetöötavate seeniorliikmete (kaasa arvatud mittetöötavad väljateenitud aastate pensionärid) aastamaks on 12 eurot aastas. Üle 70-aastased liikmed on maksust vabastatud.

_______________________________________________________
Eesti Teatriliidu arvenumber on EE691010022002583001 (SEB)
Eesti Näitlejate Liidu arvenumber on EE372200221005110800 (Swedbank)
Eesti Lavastajate Liidu arvenumber on EE311010220245860228
Eesti Lavastuskunstnike Liidu arvenumber on EE971010220195219220

NB! Liikmemaksu küsimustes palun pöörduge oma liidu raamatupidaja poole:
  • Teatriliidu raamatupidaja Annika Visnapuu, annika@teatriliit.ee, 5661 7396.
  • Näitlejate, Lavastajate ja Lavastuskunstnike Liitude raamatupidaja Krista Laal, kristalaal@hot.ee, 5629 9557.

_______________________________________________________

TEATRILIIDU LIIKMEKAART

Teatriliidu liikmekaarti on võimalik taotleda kõigil Teatriliidu liikmetel. Selleks tuleb saata oma dokumendifoto elektrooniliselt aadressil triin@teatriliit.ee või tuua oma dokumendifoto aadressil Uus 5. Liikmekaart maksab 3.20 eurot, ülekanne tuleb teha Eesti Teatriliidu arveldusarvele, lisades selgitusse oma nime ning märksõna "liikmekaart".

Liikmekaardi alusel on võimalik saada Eesti teatritesse soodustusi piletihindadele. Tingimused on kirjas Eesti Teatritöötajate kollektiivlepingu Lisas 1. Täpsemalt soodustused teatrite kaupa.

Rahvusvahelise teatriorganisatsiooni ITI liikmena annab kaart võimaluse saada igakülgset võimalikku abi ITI keskust omavates riikides.

_______________________________________________________
TOETUSED

Liidu liikmel on võimalus taotleda isikliku avalduse alusel tervisetoetust ning matusetoetust.

Tervisetoetuse saamiseks tuleb esitada avaldus Eesti Teatriliidule. Toetuse saamiseks peab Teatriliidu liikmemaks olema tasutud.

Tervisetoetuse taotlemise kord.
Tervisetoetuse taotlemise kord Seenioride Ühenduse liikmetele.

Lisainfo e-posti aadressil  triin@teatriliit.ee.

_______________________________________________________

ÕIGUSABI

Õigusnõunik Haldi Ojamaa nõustab Teatriliidu liikmeid kõikides tööalastes küsimustes, aitab koostada nii teatrisiseseid kui ka erialaliitude lepinguid. Juristi nõuanded on liidu liikmetele tasuta. 
Vastuvõtuaeg E 15.30-17.30 ja N 15.00-17.00
Lisainfo: 5395 3866, haldi@teatriliit.ee.

_______________________________________________________

Teatritöötajate kollektiivleping

Teatriliit ja Eesti Etendusasutuste Liit on sõlminud kollektiivlepingu, mis hõlmab töötajaid, kelle töösuhe on vormistatud töölepinguga. Kollektiivlepingus on käsitletud palga,- töö- ja puhkusetingimusi, tööaega, teatri tootjaõigusi ja loomingulise koosseisu autoriõigusi, uuslavastuste ettevalmistamise korda, usaldusisikute kohustusi ja õigusi ning läbirääkimiste, konsulteerimise ja informeerimise korda.

Kollektiivlepinguga saab tutvuda Teatriliidu koduleheküljel teatriliit.ee/teatriliidust/kollektiivlepingud

_______________________________________________________

Teatriliidu maja

Teatriliidu majas on kaks saali. Neis on võimalik korraldada koosolekuid, seminare, näitusi, lavastuste proove ja võimalusel ka etendusi. Alumise korruse nö pidulikumas saalis esitletakse raamatuid, plaate, korraldatakse näitusi ning peetakse tähtpäevi. Lisainfo e-posti aadressil triin@teatriliit.ee.

______________________________________________________

Veeda puhkus Lahemaal

Teatriliidul on Lääne-Virumaal Lahekülas puhkemaja ja Koolimäe loomemaja, viimases on võimalik korraldada ka seminare, töötube ja proove.

Laheküla puhkemaja töötab juunist septembrini, Koolimäe loomemaja aastaringselt. 

_______________________________________________________

Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali rahalisel toel hoolitseb Teatriliit teatriinimeste matusepaiga eest Metsakalmistul.
Metsakalmistule maetakse Teatriliidu liikmeid, kui sugulased selleks soovi avaldavad.

Matusetoetust makstakse lahkunud Teatriliidu liikme lähedastele. Selle taotlemiseks tuleb esitada Teatriliidule kas avaldus või matusekulu arve. Matusetoetuse maksimaalne määr on 205 eurot.
Lisainfo e-posti aadressil riinaviiding@teatriliit.ee