Juhtimine

Teatriliidu kõrgeimaks organiks on peakoosolek.
Peakoosolekute vahelisel ajal juhivad Teatriliidu tööd volikogu ja juhatus.

Teatriliidu tegevusest aastail 2012-2016
Peakoosolek
Volikogu
Juhatus
Revisjonikomisjon