Ohutusnõuded esinemispaikades

"Lavaliste esinemiste ohutuse tagamine esituspaikades" ja "Обеспечение безопасности выступлений на сцене в местах представлений".

29. veebruaril 2011 kiitis Tööinspektsioon heaks Teatriliidu poolt koostatud juhendi vastu ning lisas selle tööohutusjuhendite hulka. Dokument kohustab teatreid järgima selles väljatoodud ohutusnõudeid. Juhendi on koostanud Jaan Mikkel ning see on üleval ka Tööinspektsiooni kodulehel.