Teatriliidust

Eesti Teatriliit on kutseliste teatritegelaste erialaliite ja -ühendusi koondav katusorganisatsioon. Teatriliidu tegevuse eesmärk on hoida, arendada ja väärtustada Eesti teatrikultuuri, teadvustada selle tähtsust, samuti edendada teatrierialade ja oma liikmete loometegevust. Teatriliit tegutseb samas ka ametiühinguna.

Eesti Teatriliit on asutatud 1987. aastal ja on Eesti NSV Teatriühingu (asutatud 1945)

õigusjärglane, ajaloost on kirjutanud täpsemalt Reet Neimar (vt ka kronoloogiat).

1996. aastal ühinesid teatritegelasi ühendavad erialaorganisatsioonid Ühinemislepinguga teatriliidu alla ning kinnitasid seda Ühiste huvide deklaratsiooniga. 2001. aastal sõlmisid liikmesorganisatsioonid kokkuleppe, mis määratleb teatriliidu põhikirjaliste ülesannete alusel organisatsiooni igapäevategevuse.

Eesti Teatriliit lähtub oma tegevuses liikmete sotsiaalsete, majanduslike, töö- ja kutseõiguste ning huvide kaitsmisest ja esindamisest. Alates 1992. aastast peab teatriliit Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) liikmesliiduna läbirääkimisi Vabariigi Valitsusega, et parandada teatritöötajate palgatingimusi. Teatriliit tegutseb kutseliiduna, koordineerib igal aastal Eesti teatri auhindade žüriide tegevust ja korraldab auhindade pidulikku kätteandmist.

Eesti Teatriliit on SA Eesti Teatri Festivali asutajaid ning Draama festivali ja Balti Teatri Festivali korraldajaid. Loodud on Eesti Teatriliidu Teabekeskus (2001). Koos Eesti Etendusasutuste Liiduga loodi 2007. aastal SA Eesti Teatri Agentuur (Eesti Näitemänguagentuuri ja Eesti Teatriliidu Teabekeskuse põhjal).

Teatriliit kirjastab alates 1954. aastast järjepidevalt teatriraamatuid, tagades kvaliteetse erialakirjanduse ilmumise nii professionaalidele kui ka teatrihuvilisele lugejaskonnale.

Teatriliit toetab oma liikmeid vajaduse korral sotsiaal- ja tervisehüvitistega, loomulikuks on peetud sotsiaalabi teatriseenioridele ning teatrirahva matmispaiga korrashoidu

Metsakalmistul ja Siselinna kalmistul.

Teatriliidu omandis on Laheküla puhkekodu ja Koolimäe loomemaja.

Teatriliidu tegevust finantseerivad liikmemaksu kaudu eelkõige liikmed ise. Pidevalt on saadud sihtotstarbelisi toetusi Eesti Kultuurkapitalilt.

Teatriliidu tööd juhivad peakoosolekutevahelisel ajal volikogu ja juhatus. Alates 2021. aastast on Eesti Teatriliidu esimees Gert Raudsep ja vastutav sekretär on aastast 1996 Riina Viiding.