Festivalid

Eesti Teatriliit on osalenud nii Eesti teatri festivali Draama ellukutsumisel kui ka Balti Teatri Festivali taasalustamisel. Esimene Draama festival toimus 1996. aastal, festivali kutsusid ellu Eesti Teatriliit, Eesti Teatrijuhtide Liit ja Kultuuriministeerium.

Kokkuvõtted kõikidest toimunud Draama festivalidest annavad ülevaate osalenud lavastustest, žüriidest ja jagatud auhindadest.

DRAAMA 2010
DRAAMA 2009
DRAAMA 2007
DRAAMA 2005
DRAAMA 2003
DRAAMA 2001
DRAAMA 1999
DRAAMA 1997
DRAAMA 1996

2000. aastal toimus kohtumine Leedu, Läti ja Eesti teatriliidu vahel. Sõlmiti ühiste kavatsuste protokoll, milles kinnitati vajadust tugevdada koostööd Balti riikide teatrite vahel, stimuleerida rahvusdramaturgia arengut ja selle vastastikust tutvustamist. Otsustati taastada Eestit, Lätit ja Leedut ühendav iga-aastane teatrifestival, kus tutvustatakse omadramaturgiat. Võeti vastu Balti Teatri Festivali statuut, mille on kinnitanud Balti riikide teatriliidud. 2000. aastal sõlmitud kokkuleppe alusel taastatakse Balti teatrifestivalide traditsioon festivaliga „Balti vaade“ Riias.

Balti Teatri Festival on 1956., 1957. ja 1958. aastal toimunud Balti riike ühendava teatrifestivali Balti Teatrikevad õigusjärglane. Festival taaselustati 1984. aastal, kuid jäi taas soiku kuni 2005. aastani.

Balti Teatri Festivali statuut.

Eestis on festival toimunud kaks korda: