Karjäärinõustamine liikmetele

Kõigil Eesti Teatriliidu liikmetel on võimalik osaleda tasuta karjäärinõustamisel.

Nõustaja juurde tulekuks võib olla erinevaid põhjusi. On inimesi, kelle jaoks karjäärinõustaja on eeskätt praktilise info jagaja olukordades, kus on vaja tööturul, õppimisvõimalustes või vahel ka kultuuriruumis navigeerimise oskust.

Vahel on vaja nõustajat kui tööandja ootusi tundvat toimetajat portfooliote, elulookirjelduste ja motivatsioonikirjade viimistlemiseks või treeningupartnerit tööintervjuude simuleerimisel.

Sageli jõuavad inimesed nõustamisruumi sooviga leida nõustajas professionaalset teekaaslast, kes aitab töistest muutustest liitlase teha või seni abstraktsel ettekujutusel isiklikust töömaailmast reaalseks eesmärgiks sõnastuda ja selle saavutamiseks tegevuskava luua.

Looverialade professionaalidele on nõustamisele tuleku ajendiks sageli ka loominguline väsimus, soov äraütlemiste ja kriitikaga paremini toime tulla või isikliku ja kollektiivse loomingu piirialal kuhjunud pinged.

Soovi korral kontakteeruge palun nõustaja Monika Lariniga aadressil monika@larini.eu nõustamise aja ja viisi kokkuleppimiseks. Nõustamine kestab umbes tunni. Juhul kui teemad kujunevad ajamahukamaks või soovitakse teha ka teste, lepitakse kokku täiendav kohtumine.

Monika Larinil on pikaajaline töökogemus teatrivaldkonnas. Uuel karjäärikeerul viis süvendatud huvi töösuhete vastu teda õppima organisatsioonikäitumist Tallinna Ülikoolis ja nõustamisalastele õpingutele Tartu Ülikooli psühholoogiaosakonnas. Monika Larinil on karjäärinõustaja riiklik kutsetunnistus ja rahvusvaheline karjääricoach’i litsents ning ta on täiendanud oma nõustamistehnikat loomepsühholoogia valdkonna teadmistega, et olla rohkem toeks loovvaldkondade professionaalidele spetsiifilisemates tööolukordades.

Loe nõustajast lähemalt siit.