Eesti Riiklik Teatriinstituut 1946–1951

Autor Maimu Valter

Eesti Riiklik Teatriinstituut loodi 1946. aastal, selle I lend alustas varem Draamateatri ruumes tegutsenud Draamastuudio juures. Sõjajärgsel keerulisel ajal loodud teatrikool oli sunnitud tegutsema stalinilistlike repressioonide kõrghetkel, löögi alla sattusid mitmed õppejõud ja ka mõned üliõpilased. Kool suleti pärast EKP 8. pleenumit 1950. aastal, III lend lõpetas 1951. aastal juba konservatooriumi juures.

Kooli direktor oli Priit Põldroos, õppejõud Leo Kalmet, Kaarli Aluoja, Felix Moor, Helmi Tohvelman, Albert Üksip, Ants Lauter.

Eesti Riikliku Teatriinstituudi lõpetas kolm lendu. Tuntumate lõpetajate hulka kuuluvad Heikki Haravee, Jüri Järvet, Gunnar Kilgas, Einari Koppel, Leida Laius, Linda Rummo, Eino

Baskin, Lembit Eelmäe, Kulno Süvalep jt.

Eesti teatrikoolide sarjas oodatud ja hinnalise täiendusena ilmunud raamatu meenutused põhinevad paljuski autori enda ja tema koolikaaslaste isiklikel mälestustel. Teatriloolane ja kriitik Maimu Valter (1926–2002) esitab sündmustikku ja seisukohti läbi värvika mäluprisma, kajastades ühtlasi nõukogude absurdistlikku ideoloogiat ja retoorikat selge pilgu ja kirgliku hingega.

Toimetanud ja kommenteerinud Simmo Priks

Kujundanud Mari Kaljuste

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

© Eesti Teatriliit, 2014