Kodukord

 1. Koolimäe loomemaja on majutamiseks valmis saabumise päeval alates kella 15.00. Ruumid tuleb vabastada lahkumise päeval hiljemalt kell 12.00.
 2. Oma saabumise ja lahkumise kellaajast tuleb enne teavitada telefonil 5661 7396.
 3. Broneering kinnitatakse pärast broneerimistasu laekumist kokkulepitud kuupäevaks. Broneerimistasu ei tagastata, v.a ühekuulisel etteteatamisel.
 4. Öörahu kestab kella 23.00–9.00.
 5. WiFi kasutajatunnus on Teatriliit_1, salasõna Puhkekodud1.
 6. Lähim kauplus, apteek, perearstikeskus ja raamatukogu asub 7 km kaugusel Võsul, kuhu viib värava eest buss. Infot bussiaegade kohta saab loomemaja töötajatelt.
 7. Sauna on lubatud kasutada korraga kuni kolm tundi (sisaldab kütmise aega). Sauna kasutamine tuleb enne loomemaja töötaja juures registreerida ja tasuda selle eest sularahas või ülekandega Eesti Teatriliidu arvelduskontole EE691010022002583001 SEB (selgitusse ka tellija nimi ja tundide arv). Saun broneeritakse, kui makse on laekunud. Ülekande puhul tuleb näidata loomemaja töötajale maksekviitungit paberil, arvutist või telefonist.
 8. Loomemaja varasse, ruumidesse ja territooriumisse palume suhtuda heaperemehelikult, kasutada neid ettenähtud otstarbel ning hoida puhtust ja korda.
 9. Loomemaja vara rikkumise või kaotamise korral tuleb tekitatud kahju remondi- või ostuarve alusel hüvitada. Iga lõhutud nõu eest tuleb tasuda 5 eurot.
 10. Ööbijate isiklike asjade eest Eesti Teatriliit ei vastuta. Majast lahkumisel tuleb alati kontrollida, et aknad oleksid suletud ja uks lukus.
 11. Suitsetamine on loomemajas keelatud, seda võib teha ainult vastavalt märgistatud kohtades õues. Ruumides suitsetamise korral on ruumi kasutaja kohustatud tasuma diivanite, vaipade ja kardinate puhastuse eest ning ühtlasi järgneva kolme päeva üüri, kuni puhkemaja õhutatakse.
 12. Külaliste kutsumine loomemaja territooriumile on ilma eelneva kokkuleppeta keelatud.
 13. Lemmikloomade kaasavõtmine territooriumile on keelatud.
 14. Lahtise tule kasutamine nii siseruumides kui ka õues on keelatud.
 15. Siseruumides on keelatud viibida välisjalatsites.
 16. Tekkide ja patjade majast välja viimine on keelatud, samuti nende kasutamine ilma voodipesuta.
 17. Mööbli ümberpaigutamine majas on keelatud.
 18. Loomemaja territooriumil on keelatud tegevus, mis häirib kaasinimesi või on teistele ja iseendale ohtlik. Reeglite rikkumise korral on loomemaja töötajatel õigus teha märkus või kutsuda vajaduse korral politsei.
 19. Loomemaja ruumid palume üle anda korrastatult ja nõud pestult. Loomemaja töötaja vaatab enne teie lahkumist ruumid üle.
 20. Võtmete kaotamisel olete kohustatud tasuma lukkude vahetamisega seotud kulud. Kaotatud võtme eest tuleb tasuda 15 eurot.
 21. Loomemajja saabumisel palume tutvuda lähimate evakuatsiooniteede ja päästevahendite asukohaga.
 22. Toast lahkudes tuleb välja lülitada kõik voolutarbijad.
 23. Tulekahju korral teavitage kohe häirekeskust numbril 112 ja seejärel loomemaja töötajaid.
 24. Kui põlengut ei õnnestu iseseisvalt likvideerida, sulgege aknad, väljuge toast, sulgege uks ja minge lähima väljapääsuni.


Tere tulemast Koolimäe loomemajja!