Palgaläbirääkimised


Muud dokumendid, ettepanekud ja projektid
  • AITA-põhine rahastusmudel (koostanud Gert Raudsep) – Eesti teatritöötajate palgaastmete süsteem. Süsteem kindlustab stabiilse palgaalammäära ning jätab tööandjale vabaduse suurendada või vähendada töötasusid töötulemuste põhjal. Garanteeritud on teatud ametikoha minimaalne töötasu. Esile on toodud ka palgatõusu võimalused. Palgaastmete süsteem on aluseks AITA tegeliku väärtuse arvutamisele, mis oleks aluseks riigieelarvest teatritele toetuse määramise arvestamisel. (Eeskujuks on võetud Soome teatritöötajate palgaastmete süsteem.)