Erialaliidud ja -ühendused

Eesti Näitlejate Liit (esimees Tõnn Lamp)
Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit (esimees Siret Campbell)
Eesti Lavastuskunstnike Liit (esimees Karmo Mende)
Eesti Balletiliit (esimees Triinu Upkin)
Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus (esimees Mait Visnapuu)
Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus (esimees Anneli Saro)
Eesti Teatriseenioride Ühendus (esimees Juris Žigurs)