Kollektiivlepingud

Eesti teatritöötajate kollektiivleping (allkirjastatud 15. detsembril 2014)

Teatri tehniliste töötajate kollektiivleping (allkirjastatud 20. juunil 2017)

Eesti Lavastajate Liidu kollektiivleping Eesti Etendusasutuste Liiduga
(allkirjastatud 10. oktoobril 2016)

Eesti Näitlejate Liidu kollektiivleping Eesti Etendusasutuste Liiduga (allkirjastatud 12. augustil 2014)

Märkus:
Eesti Etendusasutuste Liit, kes peab end Eesti Teatrijuhtide Liidu tegevusjärglaseks, on üle võtnud kollektiivlepingud, mis on alguses sõlmitud ETJL poolt. Seega on kollektiivlepingute tekstides üks pool Eesti Teatrijuhtide Liit, mida tuleks nüüd lugeda Eesti Etendusasutuste Liiduks.