Metsakalmistule matmine

Eesti Teatriliit hoolitseb Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali rahalisel toel teatriinimeste matusepaiga eest Metsakalmistul. Metsakalmistule maetakse teatriliidu liikmeid, kui sugulased avaldavad selleks soovi.

Metsakalmistule matmise kord
  1. Teatriliidu matuseplatsile Metsakalmistul maetakse ainult teatriliidu liikmeid ja soovi korral liikme abikaasa. Teisi perekonnaliikmeid teatriliidu matuseplatsile ei maeta.
  2. Matmise soovist antakse avaldusega teada teatriliidule (tel 646 4512, teatriliit@teatriliit.ee), kes teavitab sellest Metsakalmistu kontorit. Ilma teatriliidu kinnituseta matust ei vormistata.
  3. Hauaplats valitakse koos teatriliidu kalmistu hooldajaga.
  4. Hauakivid tellib, tasub ja laseb paigaldada teatriliit.
  5. Mitteliikme hauakivi eest tasuvad omaksed.
  6. Kalmistu üldhoolduse eest vastutab teatriliit.

Kalmistule matmise kord on kinnitatud Eesti Teatriliidu volikogu koosolekul 9. mail 2023.