Juristi nõuanded

Teatriliidu juristi Thea Rohtla vastuvõtuaeg on esmaspäeviti kl 15.00–16.30.

Eelregistreerimine telefonil 646 4512, kiirete küsimuste korral võib helistada telefonil 5687 9909 või kirjutada aadressil thea@rohtlalaw.ee.

Thea Rohtla on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kriminaalõiguse erialal (1986), kuid juristina on ta töötanud suurema osa ajast tsiviilõiguse valdkonnas ja spetsialiseerunud tööõigusele. Ta on olnud 1996–2006 töövaidluskomisjoni juhataja, töötanud aastast 2006 erasektoris ja juhtinud aastast 2012 oma õigusbürood Rohtla Law Office.

Thea Rohtla: „Soovin, et mõlemad töösuhte pooled oleksid teadlikud nii oma kui ka vastaspoole õigustest ja kohustustest, aga ka vastutusest, mis kaasneb kohustuste täitmata jätmise või rikkumisega. Seetõttu on minu eesmärk nõustada ja koolitada, et mõlemad pooled saaksid pühenduda eelkõige oma igapäevatööle ega peaks muretsema, kuidas leib lauale tuua, kust leida lojaalseid töötajaid ja kas minu õigused on ka riigiga sõlmitud lepingute alusel piisavalt kaitstud.“

Thea Rohtla infotund 23.05.2022 (muudatused töösuhete seadusandluses 2022)
Thea Rohtla infotund 15.12.2021 (muudatused töösuhete seadusandluses 2021–2022)
Thea Rohtla infotund 03.05.2021

Thea Rohtla veebikoolitus 31.03.2020

Teadmiseks ühingutele, liitudele, asutustele ja ühendustele