Liikmeks astumine

Eesti Teatriliidu liikmeks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud teatriliidu erialaliitude ja -ühenduste ning etendusasutuste või nende osakondade kaudu, samuti erialase kõrghariduse või erialase kutsetunnistusega isikud, kes tunnustavad teatriliidu

põhikirja.

Eesti Teatriliidu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus ja täidetud isikukaart e-posti teel (teatriliit@teatriliit.ee), tavapostiga (Uus 5, 10111 Tallinn) või kohapeal.