20. novembril toimub Eesti Teatriliidus maksuseminar

Seminaril kõneleb Eha Kütt (Eesti Maksu- ja Tolliamet) tulumaksuseaduse muudatustest alates 01.01.2018 ning FIE ja OÜ maksustamisest ja vastutusest.
 • Maksude tasumine juhul, kui FIE töötab ka töölepingu alusel;
 • FIE avansiline sotsiaalmaks;
 • vabakutselise loovisiku maksustamine;
 • käsundus- ja töövõtulepingu alusel töötavate isikute maksustamine;
 • ravikindlustuse tekkimine;
 • loometoetus ja selle maksustamine;
 • stipendium tulumaksuseaduse mõistes;
 • stipendium loometegevuseks;
 • stipendium loometegevusega seotud täiendõppeks;
 • stipendiumi maksustamine.
Teatriliidu õigusnõunik Haldi Ojamaa tutvustab käsundus- ja töövõtulepingu ning töölepingu sõlmimise põhitõdesid. Kõne alla tulevad ka järgmised teemad:
 • erinevad puhkused ja nende kasutamine-aegumine (sh puhkuse ajal tekkinud töövõimetusest teavitamata jätmise tagajärjed)
 • töötasu alandamine
 • kollektiivsed töösuhted
  • kollektiivleping
  • milleks sõlmida?
  • mida saab lepingus määrata?
  • kellele leping kehtib?
  • lepingu jõustumine, kehtimine, lõppemine
  • usaldusisik

Seminar toimub esmaspäeval, 20. novembril kl 15.30–17.30 Eesti Teatriliidus.

Osavõtuks palume registreeruda hiljemalt 15. novembriks e-aadressil teatriliit@teatriliit.ee.