23. mail toimub Teatriliidu juristi infotund

Esmaspäeval, 23. mail kl 15.30–17.00 toimub Zoomi keskkonnas Teatriliidu juristi Thea Rohtla infotund.

Infotunni teema on „Muudatused töösuhete seadusandluses“.

1. Muudatused töölepingu seaduses 01.08.2022
  • Töötajate täiendav teavitamine: koolitus, katseaeg, maksud ja maksed, puhkused, töölepingu ülesütlemise vorm ja kord, ületunnitöö. Kuidas vormistada?
  • Muud muudatused: katseaeg, töötaja õigus sobivatele töötingimustele, töölepingu ülesütlemise piirangud.
2. 01.04.2022 jõustunud muudatused:
  • soolise võrdõiguslikkuse seaduses,
  • millised on tööandja õigused/kohustused seoses vanemapuhkuste regulatsiooni muudatustega?

Soovijatel palume registreeruda hiljemalt reedeks, 20. maiks, kirjutades aadressile giina@teatriliit.ee. Infotunni lingi saadame osalejatele 30 minutit enne loengu algust.

Teatriliidu liikmetele on infotund tasuta. Mitteliikme osalustasu on 15 eurot, mille palume kanda Eesti Teatriliidu arvelduskontole EE691010022002583001.