Allkirjastati teatri tehniliste töötajate kollektiivleping

Leping allkirjastati kahepoolselt: ühelt poolt Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse liikmed, keda esindas juhatuse esimees SIRLI BERGSTRÖM ja Eesti Teatriliidu esimees AIN LUTSEPP ning teiselt poolt Eesti Etendusasutuste Liidu liikmed, keda esindas juhatuse esimees RAIVO PÕLDMAA.

Kollektiivleping on ETTTÜ liikmeks olevate Tehniliste Töötajate ja EETEAL  liikmeks olevate etendusasutuste juhtide vaheline vabatahtlik kokkulepe, mis reguleerib  osapoolte vahelisi õigusi ja kohustusi.

Leping on kättesaadav siin.