Allkirjastati uus teatri tehniliste töötajate kollektiivleping

Uuele kollektiivlepingule Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse (ETTTÜ) ja Eesti Etendusasutuste Liidu (EETEAL) vahel kirjutasid alla Eve Komissarov, kes esindab ETTTÜ liikmeid, Eesti Teatriliidu esimees Ain Lutsepp ning Priit Raud, kes esindab

EETEAL liikmeid. Leping allkirjastati 20. juunil 2017.

Kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe ETTTÜ liikmeks olevate tehniliste töötajate ja EETEAL liikmeks olevate etendusasutuste juhtide vahel, et reguleerida õigusi ja

kohustusi töösuhtes poolte vahel, ning on aluseks iga individuaalse lepingu sõlmimisel.

Lepinguga on võimalik tutvuda siin.