TALO ja Kultuuriministeerium allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli

See on eeldokument:

1)  valitsusega kollektiivlepingu sõlmimiseks 2013. aasta töötasu alammäära kohta kultuurisektoris pärast riigieelarve vastuvõtmist;  

2)  palgamaatriksi väljatöötamiseks koos kultuuriministeeriumiga.


TALO alustas töötasu läbirääkimisi  nõudega, et  kõrgharidusega ja kõrgharidust nõudval ametikohal täistööajaga töötava kultuuritöötaja ning sellega võrdsustatud teatrites töötava kutselise eriharidusega töötaja kuu brutotöötasuks oleks 2013. aastal  vähemalt 700 eurot,  taotledes selleks lisavahendeid 20% ulatuses.


Vaata "Ühiste kavatsuste protokolli".