Eesti Teatri Agentuur otsib juhti

SA Eesti Teatri Agentuuri nõukogu kuulutab välja konkursi agentuuri juhatuse liikme ametikoha täitmiseks.

Nõudmised kandidaadile:
 • riiklikult tunnustatud kõrgharidus;
 • oskus orienteeruda teatrimaastikul ja kultuuriväljal laiemalt;
 • teadmised autoriõigusest;
 • inglise keele ja veel vähemalt ühe võõrkeele oskus;
 • info adekvaatse ja operatiivse edastamise ja tagasiside andmise oskus;
 • oskus toime tulla konfidentsiaalsust nõudva informatsiooni haldamisega;
 • planeerimis- ja organiseerimisvõime ning läbirääkimisoskus;
 • võime mitte üksnes konflikte taluda, vaid neid ära hoida;
 • empaatiavõime nii kunstilistes kui elulistes küsimustes;
 • koostööle orienteeritus.

Ametikohale kandideerijal palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus koos palgasooviga;
 • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia.
Tööle asumine: esimesel võimalusel.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 1. augustiks 2016 e-posti teel aadressil katre.vali@kul.ee.