Eesti Kutseliste Tantsijate Loomeliit jätkab Eesti Balletiliiduna

2. oktoobril 2017 toimus Eesti Kutseliste Tantsijate Loomeliidu korraline üldkoosolek,

millest võttis osa (koos volitustega) rekordiline arv liikmeid – 108.

Liidu uueks nimeks kinnitati Eesti Balletiliit, võeti vastu muudatused põhikirjas, moodustati volikogu, valiti revident ning uus viieliikmeline juhatus (Triinu Upkin, Janika

Suurmets, Age Oks, Lemme Saarma, Elena Kõlar).

Eesti Balletiliidu juhatuse esimeheks valiti Triinu Upkin.