Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse juhatuse koosolek

Koosolekul osalesid Terje Kiho, Airi Look, Tauno Makke, Taivo Pahmann ja Eve Komissarov.

Käsitletud teemad:
  • Otsustati korraldada teatrites tehniliste töötajate koosolekud, et leida üles endised või valida uued usaldusisikud ning jagada infot ETTTÜ plaanitavate tegevuste kohta.- Kutse saamisest või kutsetaseme tõstmisest huvitatud tehniliste töötajate informeerimine; vaja teha kindlaks, milliste erialade inimesed on kutseeksamist huvitatud.
  • Toimus sissejuhatav arutelu tehniliste töötajate palgaastmete osas, samuti räägiti üle kollektiivlepingut puudutavad järgmised sammud. Kollektiivlepingu sisu vaadatakse üle ning ettepanekud tehakse 15. septembril Teatriliidus toimuval kollektiivlepingu töögrupi koosolekul, kus osalevad ka ETTTÜ juhatuse liikmed.- Erialase enesetäienduse ja koolitusega seotud küsimused, teha kindlaks vastav huvi teatrites erialati.
Järgmine ETTTÜ juhatuse koosolek toimub 15. septembril kell 11 Teatriliidus, Uus tn 5. Palume kindlasti osaleda kollektiivlepingu ülevaatamiseks valitud komisjoni liikmetel: Märt Sell, Mait Visnapuu, Harlet Orasmaa, Merle Liinsoo, Tõnu Tammjärv, Janek Saareli, Külli Root, Allan Kallisto. 

Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse juhatus