Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse üldkogu

Kohal oli üle 40 tehnilise töötaja kõikidest teatritest üle Eesti. Uusi liikmeid võeti vastu ligi 20. Valiti ka uus juhatus koosseisus Eve Komissarov (esimees, Ugala/TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Karmen Tellissaar (Endla), Taivo Pahmann (aseesimees, RO Estonia) Tauno Makke (Eesti Draamateater), Anton Kulagin (Eventech), Terje Kiho (Vanemuine), Airi Look (Tallinna Linnateater). 

Üldkogu tulemusena otsustati lähiajal keskenduda järgmistele teemadele:
  1. tehniliste töötajate kollektiivlepingu ülevaatamine ja läbirääkimistesse astumine teatrijuhtidega;
  2. kutseeksamite korraldamine;
  3. palgaastmete süsteemi sisseseadmine;
  4. täiendkoolituse ja enesetäiendamisega seotud küsimused;
  5. tehniliste töötajate liidu listi käivitamine ja haldamine (Tauno Makke);
  6. koondumine üle-eestiliseks tehniliste töötajate võrgustikuks.

Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse juhatuse järgmine koosolek toimub 22. augustil Viljandis.