Eesti Teatriliidu esimeheks valiti Gert Raudsep

10.–19. maini toimus Eesti Teatriliidu peakoosolek, et anda ülevaade Teatriliidu tegevusest aastail 2016–2020 ning valida järgmiseks perioodiks esimees, volikogu ja revisjonikomisjon.

Kirjalikult toimunud peakoosolekul kinnitati Eesti Teatriliidu juhatuse esimehe tegevusaruanne, revisjonikomisjoni aruanne ning volikogu ja revisjonikomisjoni koosseis aastateks 2021–2025. Teatriliidu esimeheks valiti salajasel hääletusel Gert Raudsep.

Gert Raudsep (snd 1970) on lõpetanud 1992. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri, olnud aastail 1992–2005 Ugala Teatri ja 2005–2018 Teater NO99 näitleja, hiljem tegutsenud vabakutselisena. Teda on tunnustatud 2003. aastal Ants Lauteri nimelise auhinna ja 2015. aastal Eesti teatri meeskõrvalosatäitja auhinnaga.

Aastail 2007–2018 oli Gert Raudsep Eesti Näitlejate Liidu esimees. Oma kutseala eestkõnelejana on ta toetanud teatritöötajate töötasu tõstmist elamisväärse tasemeni ja aidanud hoida teatriinimeste kutsealast eneseteadvust.

Eesti Teatriliidu senine esimees oli alates 2008. aastast Ain Lutsepp, kelle tasakaalustaval juhtimisel täitis Teatriliit oma põhikirjalisi ülesandeid edukalt.

Peakoosoleku aruanded on kättesaadavad siit.