Eesti Teatriliidu peakoosolek toimub 10.–19. maini 2021

Teatriliidu põhikirja järgi tuleb peakoosolek kokku vähemalt kord nelja aasta jooksul, et anda liikmetele aru oma tegevusest ning valida järgmiseks perioodiks esimees, volikogu ja revisjonikomisjon.

Koroonapandeemia tõttu ei saanud me korraldada peakoosolekut 2020. aasta detsembris, ehkki erialaliidud ja -ühendused ning teatrid esitasid juba siis peakoosoleku delegaadid. Kuna delegaadid saavad võtta otsuseid vastu ka üldkoosolekut füüsiliselt kokku kutsumata, toimub peakoosolek Teatriliidu juhatuse 15.03.2021 otsuse põhjal kirjalikult 10.–19. maini 2021.

Teatriliidu peakoosoleku päevakord:
  1. Teatriliidu juhatuse aruanne
  2. Revisjonikomisjoni aruanne
  3. Teatriliidu volikogu valimine aastateks 2021–2025
  4. Teatriliidu revisjonikomisjoni valimine aastateks 2021–2025
  5. Teatriliidu esimehe valimine aastateks 2021–2025

Juhatus saadab kõikidele delegaatidele 10. maiks 2021 peakoosoleku päevakorra punktide 1–4 kohta aruanded ja otsuste eelnõud e-posti või tähitud postiga. Volikogu ja revisjonikomisjoni liikmete kandidaadid on erialaliidud ja -ühendused ning teatrid samuti juba esitanud.

Teatriliidu esimees valitakse põhikirja järgi salajasel hääletusel. Esimehe valimise hääletussedel saadetakse delegaatidele tähitud postiga. Hääletussedeli saab tagasi saata kirjaga või tuua Teatriliidu valvelauda valimiskasti. Delegaatidel on võimalik esitada esimehe kandidaate kuni 1. maini 2021. 

Hääletamine otsuste eelnõude ja esimehe kandidaadi üle lõpeb 19. mail 2021 kell 23.59. Kolmeliikmeline hääletustoimkond avab valimiskasti 20. mail kell 10 ja koostab kõikide päevakorrapunktide kohta hääletusprotokolli, mis saadetakse delegaatidele ja Teatriliidu liikmetele teadmiseks.

Teatriliidu juhatuse kandidaat esimehe kohale on Gert Raudsep.