Festivali DRAAMA ideekonkurss

Oodatud on 2-3 leheküljelised ideekavandid, kus on esitatud festivali eesmärk, korralduspõhimõtted, eeldatav sihtauditoorium, sagedus, koht, aeg ja oletatava tulu- ning kulueelarve komponendid. Idee esitajalt eeldatakse valmisolekut osaleda talle sobivas vormis ka idee rakendamisel alates 2017. aastast.  

Konkursi auhinnafond on 1000 eurot ja see jagatakse korraldajate äranägemisel huvitavamate ning praktilisemate ideede vahel.  Konkursi tähtajaks on 1. märts 2016.  

Ideed esitada märgusõna all kirjalikult aadressil :Eesti Teatriagentuur Telliskivi 60a, hoone C1 Tallinn 10412 viitega „Teatrifestival”, lisades osaleja kontaktandmed kinnises ümbrikus.