Informatsioon töötasu läbirääkimiste ja sotsiaalsete garantiide kohta

26. juunil toimus kohtumine kultuuriminister Tõnis Lukase ning TALO juhatuse liikmete Ago Tuulingu, Riina Viidingu ja Madis Iganõmme vahel. Teemaks üleriigilised töötasu läbirääkimised.

Kohtumisel väljendasid pooled toetust TALO poolt esitatud taotlusele liikmeskonna 2020. aasta töötasu alammäära ja töötasustamise tingimuste kohta. (TALO ettepanek on kättesaadav siin.) Pärast rahandusministeeriumi sügisest majandusprognoosi alustavad delegatsioonid läbirääkimisi.

27. juunil kohtusid Riina Viiding ja Ago Tuuling sotsiaalministeeriumi tööala asekantsleri Sten Andreas Ehrlichi, tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppeli jt teemaga seotud spetsialistidega.

Põhiküsimused:
  1. Eesti Teatriliidu poolt tehtud ettepanek loovisikute sotsiaalse kaitse tagamiseks ja ravikindlustatuse parandamiseks. Vabakutselistel loovisikutel peaks olema sõltumata nende tegevusvormist õigus ja võimalus olla hõlmatud ravikindlustusega, kui nad suudavad oma loometegevusega teenida tulu mahus, mis võimaldab katta kokkulepitud miinimummakse hoolimata sellest, et see jaotub kuude lõikes ebaühtlaselt.
  2. Autori- ja litsentsilepingute alusel töötajatele peavad olema tagatud sotsiaalsed garantiid: ravi- ja pensionikindlustus.
  3. Kavandatav väljateenitud aastate pensioni reform. Kindlustada pensioni saamine seaduse kehtima hakkamise ajal töötavatele isikutele. Teatriliidu ettepanek on seadustada tööandja pension.
  4. Vanaduspensioni baasosa tõstmine vähemalt 100 euro võrra (kultuuritöötajate madalad sissetulekud ei garanteeri 1,0 aastakoefitsenti).