Kultuuriministeeriumis toimus arutelu kultuuritöötajate palkade teemal

Kultuuriministeeriumis toimus eile kohtumine Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO esindajatega, et arutada kultuuritöötajate palgaolukorda. Ehkki TALO esindab ka teiste valdkondade ametiühinguid, keskenduti tänasel kohtumisel Kultuuriministeeriumi valitsemisalale.


Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO tutvustas kohtumisel oma seisukohti kultuuritöötaja töötasu tõusu osas. „TALO on teinud Kultuuriministeeriumile ettepaneku tõsta kultuuritöötajate töötasu miinimummäära 900 euroni ning sellest alammäärast lähtuvalt reguleerida ka teiste astmete töötasusid,“ rääkis TALO juhatuse esimees Ago Tuuling.


Kultuuriminister Urve Tiidus kinnitas, et ministeeriumi jaoks on oluline, et kultuuritöötajad saaksid oma töö eest väärilist palka ja töö selle nimel käib. „Tuleb liikuda selles suunas, et kõrgema haridusega kultuuritöötajad, kes saavad töötasu riigilt või riigi poolt asutatud sihtasutuselt, oleksid palgatõusu osas koheldud võrdselt haridustöötajatega,“ märkis minister. 

„Kultuuriministeeriumi jaoks on tähtis, et samaaegselt miinimumpalga tõstmisega meie valdkonnas jõuaks palgatõus kõigi kultuuritöötajateni.“
Tänasel, kultuuritöötajate palkadele keskendunud kohtumisel kuulati ära üksteise seisukohad ja lepiti kokku, et järgmine arutelu leiab aset pärast suvise majandusprognoosi avalikustamist. Järgmisele kohtumisele kutsub TALO ka Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad, sest suur osa kultuuritöötajaist on töösuhtes kohaliku omavalitsuse asutusega.


Kultuuriministeerium on viimastel aastatel seisnud kultuuritöötajate töötasude kasvamise eest, tagades 2013. aastal keskmiselt 4,4 ja 2014. aastal keskmiselt 5-protsendilise töötasude kasvu. Viimase Kultuuriministeeriumi ja TALO vahel sõlmitud palgakokkuleppe kohaselt tõusis riigi- või riigi asutatud sihtasutuses töötavate kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumpalk alates selle aasta algusest 700 euroni.


Töötasu alammäära üldpõhimõte on sõnastatud ka kultuuripoliitika põhialustes aastani 2020, mille kohaselt peab kultuuritöötajate töötasu olema Eesti tööturul konkurentsivõimeline, kindlustades spetsialistide järelkasvu. Kõrgharidusega täistööajaga kultuuritöötaja miinimumtöötasu peaks tõusma Eesti keskmise palga tasemele.


Kultuuri- ja haridustöötajate palgaläbirääkimisi peavad omavahel Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO ning valitsuse poolt nimetatud delegatsioon, mida juhib kultuuriminister. Läbirääkimisi peetakse TALO liikmesliitudessse kuuluvate eelarveliste asutuste töötajate palgakokkulepete sõlmimiseks. Delegatsiooni kuuluvad kultuuriminister, haridus- ja teadusminister ning Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja teadusministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad.


Katrin Arvisto 
avalike suhete osakonna nõunik 
Kultuuriministeerium 
tel 628 2271 | 5113124
katrin.arvisto@kul.ee 
www.kultuuriministeerium.ee | Suur-Karja 23, 15076, Tallinn