Kultuuritöötaja palga alammäär tõuseb 1300 euroni

Kultuuriminister Indrek Saar ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) juhatuse esimees Ago Tuuling allkirjastasid täna, 27. detsembril kultuuritöötajate palgakokkuleppe. Selle järgi tõuseb kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär 2019. aastast 1300 euroni kuus.

Lisaks tagatakse palgatõus ka nendele kõrgharidusega kultuuritöötajatele ja tugipersonalile, kelle töötasu on juba praegu miinimumist kõrgemal või kes on tugiteenuseid pakkuvatel ametikohtadel. Nende töötajate palgafond suureneb 7%.

Üleriigiline kokkulepe puudutab Kultuuriministeeriumi eelarvest palka saavaid kultuuritöötajaid, keda on kokku ligi 4000, kuid on soovituslik kõigile kultuurivaldkonna asutustele, sõltumata nende haldusalluvusest või omandivormist.

Lõppeval aastal oli kultuuritöötaja brutotasu alammäär 1150 eurot. Veel 2015. aastal oli see 731 eurot, mis tähendab, et miinimumtasu tõus on olnud nende aastate jooksul 78%.

Kultuuritöötajate palgapoliitikat suunab alusdokument "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" ehk Kultuur2020. Selle järgi peavad kõrgharidusega kultuuritöötajate sissetulekud täistööaja korral jõudma 2020. aastaks Eesti keskmise palga tasemeni.

Kokkulepitud palgatõus puudutab riigieelarvest palka saavaid kultuuritöötajaid. Need on riigiasutuste, avalik-õiguslike institutsioonide, sihtasutuste ja maakonnaraamatukogude riigilt palka saavad töötajad. Silmas peetakse kõrgharidusega, kõrgema kutsekvalifikatsiooniga või kõrgharidusnõudega võrdsustatud spetsiifiliste eriteadmistega kultuuritöötajaid.