Kultuuritöötaja riiklik palga alammäär tõuseb 1400 euroni

Kultuuriminister Tiit Terik ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon (TALO) allkirjastasid täna, 17. detsembril kultuuritöötajate 2022. aasta palgakokkuleppe. Selle kohaselt tõuseb Kultuuriministeeriumi valitsemisala asutuste töötajate palga alamäär 1400 euroni, teistele töötajatele lisandub palgafondi 2 protsenti.  

„Kultuurivaldkond vajab motiveeritud inimesi ja noored kinnitust, et vääriline töötasu võimaldab valida just kultuuriga seotud erialasid. Miinimumpalk ehk kogu palgaarvestuse alus ei ole muutunud viimasel kahel aastal, mistõttu on praegune 100-eurone tõus enam kui mõistetav. Lisaks on asutuste juhtidel võimalik vaadata üle ka teiste töötajate, nende hulgas tugivaldkondade inimeste töötasud,“ ütles kultuuriminister Tiit Terik. „Riiklik palgalepe puudutab Kultuuriministeeriumi eelarvest palka saavaid kultuuritöötajaid. Kutsun üles palgapoliitika põhimõtteid järgima laiemalt, teiste hulgas ka kohalikes omavalitsustes, kus tehakse suur osa kultuuritööst,“ lisas Terik. 

„Saavutatud 1400 eurot on veidi vähem meie taotlusest, mis lähtus keskmise brutopalga prognoosist. Sellest tuleneb ka TALO soov, et otstarbekas on alammäära tõus tagada igal aastal, kuna muidu jääksid hüpped liiga kõrgeks ja tegelikult kättesaamatuks,“ lisas TALO juhatuse esimees Ago Tuuling. „Samuti on oluline läheneda kultuurisektorile tervikvaates, nii et palgaläbirääkimistel saavutatud tulemused puudutaks ka vabakutselisi loojaid ja kõiki teisi, kes selles sektoris tegutsevad, nii ka omavalitsustes,“ märkis Tuuling.