Lavaöötajate ja lavameistrite kutsetunnistuste kätte andmine

Tunnistused saavad järgmistes kategooriates:


Lavatöötaja I
Oskar Pruus Eesti Draamateater
Lavameister II
Silver Savik Tallinna Linnateater
Madis Kirkmann vabakutseline
Lavameister III
Kaarel Kosk Eesti Draamateater
Kaido Päästel Endla teater
Ando Tammsaar Endla teater


/.../ Kultuuritöötajate töötasu peab olema Eesti tööturul konkurentsivõimeline, kindlustades spetsialistide järelkasvu. Riik võtab suuna riigiga töösuhtes olevate kõrgharidusega kultuuritöötajate ja kutsekvalifikatsiooniga atesteeritud spetsialistide miinimumtöötasu tõstmiseks täistööaja korral Eesti keskmise palga tasemele. /.../Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020. Eelnõu. Esitatud Riigikogule 02. 09. 2013.