Palgaleppega tõuseb kultuuritöötaja miinimumpalk 1150 euroni

Kultuuriminister Indrek Saar ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) juhatuse esimees Ago Tuuling allkirjastasid 2. jaanuaril kultuuritöötajate palgakokkuleppe 2018. aastaks. Selle järgi tõuseb 2018. aastal kõrgharidusega või kõrgharidust nõudval ametikohal töötava kultuurivaldkonna töötaja brutotöötasu alammäär esimest korda üle

tuhande euro piiri 1150 euroni kuus ehk 22,5 protsenti.

Kultuuritöötajate palgapoliitikat suunab alusdokument „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“. Selle põhjal peavad kõrgharidusega kultuuritöötajate sissetulekud täistööaja korral jõudma aastaks 2020 Eesti keskmise palga tasemeni.

TALO ja Kultuuriministeeriumi vahel sõlmitud ühiste kavatsuste kokkulepe.

Loe lähemalt siit.